પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસીસ્ટંન્ટ પ્રોસિક્યુટીંગ ઓફિસર Law ડિગ્રી 47600 to 151100 125 21 to 40 17 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસીસ્ટંન્ટ પ્રોસિક્યુટીંગ ઓફિસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-28 00:00:00 થી 2019-01-25 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Uttar Pradesh Public Service Commission * Post Name : Assistant Prosecuting Officer * Total Post : 17 * Job Location : Uttar Pradesh * Age Limited : 21 to 40 Year * Education Qualification : Law Degree * Salary : Rs. 47,600/- to Rs. 1,51,100/- per month * Selection Process : Interview > Application Fees : * Unreserved/ OBC: Rs. 125/- * SC/ ST: Rs.65/- * Handicapped: Rs. 25/- Apply Link : [Download](http://uppsc.up.nic.in/) Application Online Link : [Download](http://uppsc.up.nic.in/)

UPPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો