પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સંવિડા કંડક્ટર 12 પાસ 10000 0 18 to 40 222 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સંવિડા કંડક્ટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-10-09 00:00:00 થી 2018-11-11 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Uttar Pradesh State Road Transport Corporation * Post Name : Samvida Conductors * Total Post : 222 * Job Location : Uttar Pradesh * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 12th Passed * Salary : Rs.10000/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Link : [Download](http://www.upsrtc.com/) Application Online Link : [Download](http://www.ayushicomputers.org/form.aspx)

UPSRTC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો