પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Homeopathic Pharmacist 12 પાસ 29200–2800–92300 185 21 to 40 420 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Homeopathic Pharmacist

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-25 00:00:00 થી 2019-03-18 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission * Post Name : Homeopathic Pharmacist * Vacancies : 420 * job Location : Lucknow, Uttar Pradesh * Qualification : 12th Pass * Age Limite : 21 to 40 Year * Pay Scale : Rs.29,200 -Rs. 92,300, Level-5 Grade Pay Rs.2,800/- > Application Fee : * Gen / OBC: Rs.185/- * SC / ST/ Ex-Servicemen: Rs.95/- * PWD: Rs.25/- > Selection Proces : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://upsssc.gov.in/) Application Form Link : [Download](http://upsssc.gov.in/Default.aspx)

UPSSSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો