પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ફેકલ્ટી MCh Degree 159100 to 131400 1000 65 Minimum 116 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ફેકલ્ટી

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-25 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Uttar Pradesh University of Medical Sciences * Post Name : Faculty * Total Post : 116 * Job Location : Uttar Pradesh * Age Limited : Maximum 65 Year * Education Qualification : MCh Degree * Salary : Rs. 159100/- to Rs. 131,400/- > Selection Process : * Test * Interview > Application Fees : * Gen/ OBC₹1000 * SC/ ST₹500 Apply Online : [Click Here](http://upums.ac.in/) Application Online Link : [Download](http://recruitment.rimsnr.ac.in/Notification.aspx)

UPUMS ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો