વિજયા બેંક ભરતી
વિજયા બેંક દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Peons & Sweepers 10 પાસ 9560 to 18545 0 18 to 26 421 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Peons & Sweepers

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-07 00:00:00 થી 2019-03-14 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Vijaya Bank * Post Name : Peons & Sweepers * Vacancies : 421 * job Location : All Over India * Qualification : 10th Pass * Age Limite : 18 to 26 Year * Pay Scale : Rs.9,560 - Rs.18,545/- * Application Fee : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online Link : [Click Here](https://www.vijayabank.com/) Application Form Link : [Download](https://www.vijayabank.com/Careers/Careers-List)

વિજયા બેંક ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો