પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓર્ડિનેટર માસ્ટર ડિગ્રી 35000 0 40 Minimum 25 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓર્ડિનેટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-10-20 00:00:00 થી 2018-10-30 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Water & Sanitation Management Organization * Post Name : District Coordinator * Total Post : 25 * Job Location : Gandhinagar, Gujarat * Age Limited : Maximum 40 Year * Education Qualification : Master Degree * Salary : Rs.35, 000/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Link : [Download](http://www.wasmo.org/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1nNT06_t6RIa0m22Cc7IYWxb-dioNQLGE)

WASMO ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો