પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ફેસિલિટી મેનેજર Degree 7100 to 37600 0 39 Minimum 819 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ફેસિલિટી મેનેજર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-14 00:00:00 થી 2019-02-25 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : West Bengal Health Recruitment Board * Post Name : Facility Manager * Total Post : 819 * Job Location : West Bengal * Age Limited : Maximum 39 Year * Education Qualification : Degree * Salary : Rs.7,100 - Rs.37,600/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.wbhrb.in/) Application Online Link : [Download](http://www.wbhrb.in/onlineApplication)

WBHRB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો