પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ફાર્માસિસ્ટ ગ્રેડ III 12 પાસ 7100–3600–37600 160 18 to 39 590 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ફાર્માસિસ્ટ ગ્રેડ III

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-06-19 00:00:00 થી 2018-06-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : West Bengal Health Recruitment Board * Total Post : 590 * post Name : Pharmacist Grade III * Job Location : West Bengal * Selection Procces : Interview * Age Limite : Minimum 18 Year to Maximum 39 Year * Education Qualification : Higher Secondary Examination (10+2) from a Recognized board * Salary : Rs.7,100 – 37,600/- + GP Rs.3,600/-- > Application Fee : * Gen/ OBC: Rs.160/- * SC/ST: No application fee is to be paid by the candidates Apply Online Link : [Click Here](http://wbhrb.in/)

WBHRB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો