પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર BE/B. Tech 15600–5400–39100 400 18 to 27 335 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-07 00:00:00 થી 2019-04-08 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : West Bengal State Electricity Distribution Company * Post Name : Assistant Engineer * Vacancies : 335 * job Location : Kolkata, West Bengal * Qualification : B.E / B.Tech * Age Limite : 18 to 27 Year * Pay Scale : Rs.15,600 - Rs.39,100 & Grade Pay Rs.5,400/- * Selection Process : Interview * Application Fee : Rs.400/- > Post Vacancies Details : * Assistant Engineer (Electrical): 246 * Assistant Engineer (Civil): 60 * Assistant Engineer (Mechanical): 17 * Assistant Engineer (IT&C): 12 Apply Online Link : [Click Here](http://recttindia.com/) Application Form Link : [Download](http://recttindia.com/)

WBSEDCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો