પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 આંગણવાડી વર્કર / હેલ્પર 4th Pass N/A 0 18 to 35 131 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. આંગણવાડી વર્કર / હેલ્પર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-22 00:00:00 થી 2019-02-18 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Women Child Development * Post Name : Anganwadi Worker/ Helper * Total Post : 131 * Job Location : Karnataka * Age Limited : 18 to 35 Year * Education Qualification : 4th Pass * Salary : In Notification * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](https://anganwadirecruit.kar.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://anganwadirecruit.kar.nic.in/)

WCD ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો