પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ 10 પાસ N/A 170 15 to 24 1273 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-24 00:00:00 થી 2019-01-23 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : West Central Railway * Post Name : Trade Apprentice * Total Post : 1273 * Job Location : Jabalpur, Madhya Pradesh * Age Limited : 15 to 24 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : In Notification > Application Fees : * Gen/OBC: Rs. 170/- * SC/ST/PWD/Women: Rs.70/- > Selection Process : * based * Merit Apply Link : [Download](http://www.mponline.gov.in/portal/) Application Online Link : [Download](http://mponline.gov.in/Portal/Services/RailwayRecruitment/frmhome.aspx?langid=en-US)

WCR ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો