વેસ્ટ બંગાળ એક્સાઇઝ કોન્સ્ટેબલ ભરતી
વેસ્ટ બંગાળ પોલીસ રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એક્સાઇઝ કોન્સ્ટેબલ 10 પાસ 5400–2600–25200 220 18 to 27 3000 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. એક્સાઇઝ કોન્સ્ટેબલ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-11 00:00:00 થી 2019-04-10 00:00:00

  છેલ્લું ફી સબમિશન તારીખ:
  2019-04-12 00:00:00 થી 2019-04-12 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : West Bengal Police Recruitment Board * Post Name : Excise Constable * Vacancies : 3000 * job Location : West Bengal * Qualification : 10th Pass * Age Limite : 18 to 27 Year * Pay Scale : Rs. 5,400 – 25,200/- (i.e. Pay Band – 2) + Grade Pay Rs. 2,600/-. > Selection Process : * Written Exam * interview > Application Fee : * Category : Application Fee : Processing Fee : Total Amount Payable * All categories except Scheduled Caste/Scheduled Tribe Rs. 200 Rs. 20 Rs. 220 * Scheduled Caste (West Bengal only) Nil Rs. 20 Rs. 20 * Scheduled Tribe (West Bengal only) Nil Rs. 20 Rs. 20 Apply Online Link : [Click Here](http://wbpolice.gov.in/) Application Form Link : [Download](https://wbprb.applythrunet.co.in/Login.aspx?L=A)

વેસ્ટ બંગાળ એક્સાઇઝ કોન્સ્ટેબલ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો