વેસ્ટ બંગાળ પોલીસ ભરતી
વેસ્ટ બંગાળ પોલીસ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 કોન્સ્ટેબલ 10 પાસ 5400–2600–25200 150 18 to 27 8419 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. કોન્સ્ટેબલ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-05 00:00:00 થી 2019-03-05 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : West Bengal Police * Post Name : Constable * Total Post : 8419 * Job Location : West Bengal * Age Limited : 18 to 27 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.5,400 - Rs.25,200- (i.e. Pay Band-2) + Grade Pay Rs.2,600. > Selection Process : * Physical Test * Written Examination * Interview > Application Fees : * All categories Fee : Rs. 150 Apply Online : [Click Here](http://www.appost.in/) Application Online Link : [Download](http://180.179.13.165/indpostappmmg0219live/frmJobDetails.aspx)

વેસ્ટ બંગાળ પોલીસ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો