યાદગીર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી
યાદગીર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટાઇપીસ્ટ-કૉપિસ્ટ 10 પાસ 21400 to 42000 0 18 to 35 13 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ટાઇપીસ્ટ-કૉપિસ્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-03 00:00:00 થી 2019-02-15 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Yadgir District Court * Post Name : Typist-Copyist * Total Post : 13 * Job Location : Karnataka * Age Limited : 18 to 35 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.21,400 - Rs.42,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/yadagirhistory) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1GvsotYFe-qgcsAhvIpUX4IA4b4B6NjN9/view?usp=drive_open)

યાદગીર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો